Trang chủ    Hướng dẫn sử dụng    Hướng dẫn cách chơi Ô ĂN QUAN

Hướng dẫn cách chơi Ô ĂN QUAN

Cách sắp xếp quân: Bàn bao gồm 10 ô vuông (ô dân) và 2 ô bán nguyệt (ô quan). Ô dân được sắp xếp thành 5 ô vuông đối xứng nhau mỗi ô vuông có 5 dân, mỗi ô quan có 1 quan

Người thắng cuộc: Người thắng trong trò chơi là người mà khi cuộc chơi kết thúc có tổng số dân quy đổi nhiều hơn.

Quy đổi Quan và Dân: Tùy theo luật chơi từng nơi hoặc thỏa thuận giữa hai người chơi quy đổi Quân dân sẽ khác nhau, phổ biến nhất 1 Quan được quy đổi bằng 10 Dân hoặc 5 Dân.

Cách di chuyển quân:

Mỗi người chơi khi đến lượt của mình sẽ di chuyển dân theo phương án để có thể ăn được càng nhiều dân và quan hơn đối phương càng tốt.

Người thực hiện lượt đi đầu tiên thường được xác định bằng cách oẳn tù tì hay thỏa thuận. 

Khi đến lượt, người chơi sẽ dùng tất cả số quân trong một ô có quân bất kỳ do người đó chọn trong số 5 ô vuông của mình để lần lượt rải vào các ô, mỗi ô 1 quân, bắt đầu từ ô gần nhất và có thể rải ngược hay xuôi chiều kim đồng hồ tùy ý.

Khi rải hết quân cuối cùng, tùy tình huống mà người chơi sẽ phải xử lý tiếp như sau:

+ Nếu liền sau đó là một ô vuông có chứa quân thì tiếp tục dùng tất cả số quân đó để rải tiếp theo chiều đã chọn

Trường hợp ăn quân

Nếu liền sau đó là một ô trống (ô dân) rồi đến một ô có chứa quân (không phân biệt ô quan hay ô dân) thì người chơi sẽ được ăn tất cả số quân trong ô đó. Số quân bị ăn sẽ được loại ra khỏi bàn chơi để người chơi tính điểm khi kết thúc. 

Trường hợp ăn quân liên tiếp

Nếu liền sau ô có quân đã bị ăn lại là một ô trống rồi đến một ô có quân thì người chơi có quyền ăn tiếp quân ở ô này. Nếu lại tiếp tục một ô trống rồi đến ô có quân thì người chơi có quyền ăn tiếp quân của các ô đó.

Trường hợp mất lượt

Nếu liền sau đó là ô quan (có quân hoặc không có quân) hoặc 2 ô trống trở lên hoặc sau khi vừa ăn thì người chơi bị mất lượt và quyền đi tiếp thuộc về đối phương.

Trường hợp xuất quân

+ Trường hợp đến lượt đi nhưng cả 5 ô vuông thuộc quyền kiểm soát của người chơi đều không có quân thì người đó sẽ phải dùng 5 dân đã ăn được của mình để đặt vào mỗi ô 1 dân. Nếu người chơi không đủ 5 dân thì phải vay của đối phương và trả lại khi tính điểm.

Cuộc chơi kết thúc

Cuộc chơi sẽ kết thúc khi toàn bộ Dân và Quan ở 2 ô quan đã bị ăn hết. Trường hợp hai ô quan đã bị ăn hết nhưng vẫn còn quân trong những ô vuông thì quân trong những ô vuông phía bên nào coi như thuộc về người chơi bên ấy. Lúc này được gọi là HẾT QUAN TOÀN DÂN KÉO VỀ

Thiết kế Website bởi webbanhang.com.vn